Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Integracja Sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest na poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Stosowane ćwiczenia, aktywności pozwalają segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu, ułatwiając tym samym wykonywanie prawidłowe ruchów ciała jako adaptację do otoczenia, przyswajanie informacje oraz pojawienie się „dobrego” zachowanie w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa na ogólny rozwój dziecka, jego zdolność do nauki oraz samoocenę.
Beneficjentami terapii Integracji Sensorycznej są dzieci , u których stwierdza się dysfunkcje integracji sensorycznej., m.in.:
-nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch
 zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną
 zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
 trudności z koncentracją, impulsywność
 problemy z koordynacją
 zaburzenia równowagi posturalnej , mięśniowej
 opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
 słaba organizacja zachowania
 niskie poczucie własnej wartości
Każda sesja terapeutyczna prowadzona jest indywidualnie dla każdego dziecka i trwa od 45-60 min. 1- 2 razy w tygodniu. Również ćwiczenia dobierane są konkretnie dla danego dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb zmysłowych i psychoruchowych. Do przeprowadzenia zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt (podwieszany , naziemny).