Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Baza Dydaktyczna

Dysponujemy budynkiem przystosowanym do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiadamy platformę pionową do transportu dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przestronną aulę ze sceną, sale lekcyjne, gabinet psychologiczny i pedagogiczny, gabinety logopedyczne, rewalidacyjne, pracownię komputerową, techniczną, muzyczną. Nasi uczniowie mogą także korzystać z zajęć w Sali Doświadczania Świata, w której poddawani są stymulacji polisensorycznej.

Dysponujemy rozbudowanym zapleczem sportowym składającym się z basenu, pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz sali gimnastyki korekcyjnej. Do dyspozycji uczniów pozostaje także gabinet pielęgniarski, stołówka, świetlica.