Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

sala_d6png [300x227]

Sala Doświadczania Świata jest pomieszczeniem, w którym różnorodne urządzenia stymulują rozwój zmysłów. Stwarza ona możliwości autentycznego przeżywania świata i otoczenia z pomocą światła, odgłosów, elementów do dotykania, itp.

W Sali Doświadczania Świata każdy uczeń może sam wybrać te bodźce, które są dla niego najprzyjemniejsze, na których chce koncentrować swoją uwagę. Elementy tworzące salę oddziałują korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności oraz umożliwiają odprężenie i stymulację.

Tablica świetlna – prysznic

Świecące kolorowe węże zwielokrotniają swoje odbicie w zamontowanych na tablicy lustrach.

Daje to efekt wizualno - dotykowy
Kolumna bulgocząca – w wypełnionej wodą przezroczystej kolumnie widać wędrujące pęcherzyki powietrza, zmieniającą się barwę wody, słuchać także jej bulgotanie. Dotykając kolumny, odczuwa się wibracje oraz drgania
Wodospad światłowodów – giętkie, przeźroczyste włókna świecą punktowo na całej długości mocnego źródła światła. Obok niezykłego efektu optycznego, wodospad światłowodów pobudza też zmysł dotyku.
Kolorowe materace, pufy, poduszki, walce, półwałki - duża ilość brył i płaszczyzn umożliwia zabawę i relaks.
Projektor – w połączeniu z różnymi tarczami rzuca na powierzchnię fantazyjne obrazy (kwiaty, sceny z bajek, obrazy ze świata fantastyki, zwierząt). Połączenie ich z odgłosami z aparatury nagłaśniającej daje dodatkowy efekt.