Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Sala korekcyjna

sala_korekcyjnajpg [300x225]sala_korekcyjna1jpg [300x225]