44525020_2098741227107564_879734878474600448_n_1jpg [640x960]

Fundacja "EMU"

Brave Kids Together - integracyjny projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży

 

Projekt Brave Kids Together jest rozszerzoną wersją projektu Brave Kids, który Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia organizuje już od 9 lat. Projekt jest współorganizowany z Fundacją im. Elżbiety Marii Urbańskiej.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały artystyczne grupy dziecięce i młodzieżowe z różnych środowisk         i krajów (w tym osoby z niepełnosprawnościami) z Polski, Gruzji, Urkainy i Rumunii. Z regionu wałbrzyskiego zostały zaproszone dwie grupy artystyczne: grupa dzieci z niepełno sprawnościami ze Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu i grup młodych artystów z Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Efektem ich wspólnej pracy artystycznej będzie interdyscyplinarny, wielokulturowy spektakl stworzony przez wszystkich zaproszonych artystów, zaprezentowany na profesjonalnej scenie w Wałbrzychu i Wrocławiu.

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia przestrzeni dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do integracji, działań kreatywnych i uczestnictwa w wysokiej jakości spektaklach prezentujących zarówno różnorodne sztuki performatywne, jak i dziedzictwo kulturowe różnych krajów świata. Ideą projektu jest różnorodność jako wartość oraz wiara w to, że każda osoba, niezależnie od pochodzenia czy stopnia niepełnosprawności, może wnieść pozytywny wkład w otoczenie. Sztuka jest narzędziem, które pozwala to wyrazić.

Grupy artystyczne zaproszone do Brave Kids Together uczestniczyć będą w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów artystycznych. Jedną z najistotniejszych zasad modelu pracy Brave Kids jest zasada „dzieci uczą dzieci". Warsztaty oparte są na partnerstwie między dorosłymi i uczestnikami, czemu towarzyszy atmosfera szacunku i otwartości. Projekt angażuje różne grupy społeczne i wiekowe, integruje       i włącza w lokalne życie kulturalne, wzmacnia współpracę między organizacjami zajmującymi się edukacją pozaformalną, terapeutami, artystami, pedagogami specjalnymi, wolontariuszami i seniorami.

Harmonogram Pokazów Brave Kids Together:

19.10.2018 Prezentacje grup z Polski, Gruzji Rumunii i Ukrainy / Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, godz. 11:00 (wydarzenie bezpłatne)

24.10.2018 Pokaz spektaklu finałowego Brave Kids Together w Wałbrzychu / Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki, godz. 17:30 (spektakl biletowany)

25.10.2018 Pokaz spektaklu Finałowego Brave Kids Together we Wrocławiu / Teatr Polski, godz. 13:00 (spektakl płatny)

 

Brave Kids Together - dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, gminy Wrocław oraz współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Kreatywna Europa”, a także przy współpracy z Gminą Wałbrzych, Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia, Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00
Zaszyfrowany adres tej strony