Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Kadra

Dorota Bogdańska

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel