Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Kadra

Monika Bachusz-Ślazińska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język angielski