Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Kadra

Agnieszka Jerzyk

Funkcje: Nauczyciel