Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Kadra

Paula Karabanowicz

Funkcje: Nauczyciel