Dyrektor PSPS10 przyjmuje wtorek od godz 10:00 do godz.12:00

Kadra

Beata Radwańska-Zieleń

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: wychowanie fizyczne