Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu
http://psp10walbrzych.superszkolna.pl

21 listopada 2019 20:49 | Aktualności

Hejt i stalking, profilaktyka

                        Uczniowie klas starszych wzięli udział w spotkaniu ze strażnikami Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Pogadanka oraz warsztaty uczyły zachowania bezpieczeństwa podczas korzystania z mediów społecznościowych.

Uczniowie kształtowali umiejętność rozróżniania mowy nienawiści w sieci od konstruktywnej krytyki. Poznali przykłady niebezpiecznych zachowań typu hejt, stalking, cyberprzemoc oraz metody radzenia sobie w takich sytuacjach, w tym zwracanie się o pomoc do dorosłych. Zostali uwrażliwieni na konsekwencje prawne dla osób szczególnie zagrażających dobru innych w Internecie.

            Poznane zasady antyhejtowe pozwolą im na lepsze zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

                                                                                                      Beata Bujniewicz

Zdjęcia: